08 Mayıs 2020

Gösterim: 1767

UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

SENKRON VE ASENKRON DERS SAYI VE ORANLARI

TOPLAM DERS SAYILARI (Uzmanlık Alan Dersi ve Tez ve Dönem Projesi Dersi HARİÇ)

 

2019-2020 Bahar Döneminde Yürütülen Toplam Ders Sayısı (Toplam) : 1703

Uzaktan Öğretim Uygulamasına Geçilen Ders Sayısı (Toplam) : 1703

Asenkron Ortamların Kullanıldığı Ders Sayısı (Toplam) : 387

Canlı Sınıf Uygulaması Yapılan Ders Sayısı (Toplam) : 1317

TOPLAM SENKRON (CANLI) DERS ORANI : % 77,3

 

TOPLAM DERS SAYILARI (Uzmanlık Alan Dersi ve Tez ve Dönem Projesi Dersi DAHİL)

 

2019-2020 Bahar Döneminde Yürütülen Toplam Ders Sayısı (Toplam) : 2039

Uzaktan Öğretim Uygulamasına Geçilen Ders Sayısı (Toplam) : 2039

Asenkron Ortamların Kullanıldığı Ders Sayısı (Toplam) : 722

Canlı Sınıf Uygulaması Yapılan Ders Sayısı (Toplam) : 1317

TOPLAM SENKRON (CANLI) DERS ORANI : % 64,6

 

DOKTORA

 

2019-2020 Bahar Döneminde Yürütülen Toplam Ders Sayısı (Doktora) : 90

Ders (Doktora) : 42  

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) : 48

Uzaktan Öğretim Uygulamasına Geçilen Ders Sayısı (Doktora) : 90

Ders (Doktora) : 42  

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora) : 48

Asenkron Ortamların Kullanıldığı Ders Sayısı (Doktora) : 57

Ders (Doktora) : 9

Uzmanlık Alan Dersi ve Tez (Doktora) : 48

Canlı Sınıf Uygulaması Yapılan Ders Sayısı (Doktora) : 33

Ders (Doktora): 33

DOKTORA SENKRON (CANLI) DERS ORANI : % 78,6

(Uzmanlık Alan Dersleri Hariç)

 

YÜKSEK LİSANS

 

2019-2020 Bahar Döneminde Yürütülen Toplam Ders Sayısı (Yüksek Lisans) : 491

Ders (Yüksek Lisans) :  203

Uzmanlık Alan Dersi, Tez ve Dönem Projesi (Yüksek Lisans) : 288

Uzaktan Öğretim Uygulamasına Geçilen Ders Sayısı (Yüksek Lisans) : 491

Ders (Yüksek Lisans) :  203

Uzmanlık Alan Dersi, Tez ve Dönem Projesi (Yüksek Lisans) : 288

Asenkron Ortamların Kullanıldığı Ders Sayısı (Yüksek Lisans) : 339

Ders (Yüksek Lisans) : 51

Uzmanlık Alan Dersi, Tez ve Dönem Projesi (Yüksek Lisans) : 288

Canlı Sınıf Uygulaması Yapılan Ders Sayısı (Yüksek Lisans):

Ders (Yüksek Lisans) : 152

YÜKSEK LİSANS SENKRON (CANLI) DERS ORANI : % 74,9

(Uzmanlık Alan ve Tez-Dönem Projesi Dersleri Hariç)

 

LİSANS

 

2019-2020 Bahar Döneminde Yürütülen Toplam Ders Sayısı (Lisans) : 836

Uzaktan Öğretim Uygulamasına Geçilen Ders Sayısı (Lisans) : 836

Asenkron Ortamların Kullanıldığı Ders Sayısı (Lisans) : 166

Canlı Sınıf Uygulaması Yapılan Ders Sayısı (Lisans) : 670

LİSANS SENKRON (CANLI) DERS ORANI : % 80,1

 

ÖNLİSANS

 

2019-2020 Bahar Döneminde Yürütülen Toplam Ders Sayısı (Önlisans) : 622

Uzaktan Öğretim Uygulamasına Geçilen Ders Sayısı (Önlisans) : 622

Asenkron Ortamların Kullanıldığı Ders Sayısı (Önlisans) : 161

Canlı Sınıf Uygulaması Yapılan Ders Sayısı (Önlisans) : 461

ÖNLİSANS SENKRON (CANLI) DERS ORANI : % 74,1

  • Sınav uygulamaları,

Üniversitemiz Senatosu tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak üzere, TÖMER ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi hariç, Üniversitemizin diğer tüm Hazırlık, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü program/bölüm/anabilim dalları ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Yarıyıl içi değerlendirme yani Ara Sınav (Vize) yerine; ödev, proje vb. uygulamalardan biri geçerli olacaktır. Bu uygulama, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. Öğrencilerimizin, bu uygulamalara ilişkin yükümlülüklerini en geç 2019-2020 bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin son günü olan 27 Mayıs 2020ye kadar yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Yarıyıl içi değerlendirmesi kapsamındaki bu uygulamaların sınıf geçme notuna katkısı % 30 olacaktır. Yarıyıl içi değerlendirmeler kapsamında yapılacak faaliyetlerden olan ödev ve projeler dijital olarak EYS (LMS) üzerinden, e-posta yoluyla veya kayıt altına alınabilir platformlar aracılığıyla toplanacaktır.

Yıl Sonu (Final), Bütünleme, Tek Ders Sınavları, önceden de ifade edildiği gibi, güncellenen Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır. Ancak şartlar iyileşmez ise, Senato kararı ile ileri bir tarihe ertelenebilecek veya bu sınavlar online olarak yapılabilecektir. Yıl Sonu (Final) ve Bütünleme sınavlarının sınıf geçme notuna katkısı % 70 olarak uygulanacaktır.

TÖMER ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmelerin başarı notuna katkısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sınavlara ilişkin duyuru, bu birimlerimiz tarafından ayrıca yapılacaktır. 

 

  • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları,

 

Üniversitemizin web sayfasında oluşturulan canlı destek hattında öğrencilerimizin her türlü sorularına 7 gün 24 saat cevap verilmiştir.

Ayrıca Üniversitemizin ve Üniversitemize bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarımızın web sayfalarında uzaktan eğitim sistemini nasıl kullanacaklarına ilişkin duyurular yapılmış ve tüm öğrencilerimize sms ile bilgilendirmeler yapılmıştır