08 Mayıs 2020

Gösterim: 1205

COVID-19 ile MÜCADELEMİZ

Aşağıda, Hitit Üniversitesi’nin Covid-19 krizi yönetimiyle ilgili olarak yapmış olduğu bir ankete katılan Üniversitemizin vermiş olduğu cevaplar bilgi paylaşımı amaçlı olarak yer almaktadır.                      

 

 

 1. Kurumunuzda mevcut şartlarda COVID-19 kriziyle nasıl mücadele ediliyor?

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından salgınla mücadele kapsamında verilen kararlar doğrultusunda beklenmeksizin uygulamaya geçilmektedir.

Risk yönetim basamaklarına uygun ve kamu hizmetlerini aksatmayacak bir şekilde uzaktan ve dönüşümlü esnek çalışma ile salgın için sosyal mesafe ve izolasyon ile gerekli önlemler alınarak, hijyen tedbirlerine dikkat edilmektedir.

 

 1. Kurumunuzun COVID-19 pandemisi benzeri krizlerle mücadele etmek üzere açık bir kriz yönetimi hazırlığı var mıdır?

Üniversitemiz 5 yıllık genç bir Üniversite olup, Kurum Afet Planları hazırlığı içindedir. Afet koordinasyonu için sorumlu personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Hâlihazırda Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu bulunmakta olup birim komisyonlarının kurulmasına karar verilmiştir.

COVID-19 Pandemi Acil Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

 

 1. Pandeminin Çin’de yayıldığına dair bilgilerin geldiği ancak Ülkemizde henüz bir vakanın görülmediği dönemde kurumunuzda proaktif/önalıcı olarak herhangi bir adım atıldı mı?

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazılar çerçevesinde Yurt Dışından gelen personel takip edilmiş, gerekli bilgilendirme ve afişler Üniversitemizde duyurulmuş ve her binada yeterli sayıda dezenfektasyon noktaları oluşturulmuştur.

Üniversitemizdeki tüm derslikler, idari birimler, depolar ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapılmıştır.

Bulaşma yollarına yönelik Hijyen eğitimleri düzenlenmiştir.

 

 1. Kurumunuzda hiç Covid-19 vakası gözlendi mi? Gözlendiyse Covid-19 tanısı konan çalışanlarınızla ilgili nasıl bir yol izlendi?

Aktif çalışanda gözlenmemiştir. Bu süreçte idari izinde bulunan 1 akademik ve 1 idari personelimizde gözükmüştür. Her ikisinin de durumu şu anda iyidir.

Çalışanlarımızın ailesinde olan pozitif vaka nedeniyle çalışanlarımızın da izole olmaları için COVID-19 idari izni verilmiştir.

Hastanede gerekli tedavisini gerçekleştirdikten sonra tekrar izole olması için idari izinli sayılarak evde ikamet etmesi sağlanmıştır. Hastalığın eşinde çıkmasından itibaren idari izin verildiğinden pozitif çıktığı süre içinde de işyeri ile iletişimi çok öncesinde kesilerek bulaş önüne geçilerek diğer personellerin sağlığı açısından da gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

 

 1. Kurumunuzun hizmet sunduğu ve irtibatta olduğu (öğrenci, vatandaş, müşteri, tedarikçi veya hizmet sunucular vs. gibi) kişilerden hiç Covid-19’a yakalananlar oldu mu, olduysa kurumunuz bu kişilerle ilgili herhangi bir adım attı mı?

İntikal eden bir vaka bulunmamaktadır.

 

 1. Kurumunuzda pandemi nedeniyle faaliyetlerinize ara verilmeden önce sosyal mesafeyi koruma adına herhangi bir çalışma yapıldı mı?

Üniversitemizde kurulan komisyonlar marifetiyle salgının önlenmesi için önleyici tedbirler alınarak, toplantılar-etkinlikler iptal edilmiş, kantin, yemekhane vs. gibi toplu hizmet alanları kapatılmıştır.

Hijyen eğitimleri sırasında hava ve temas yoluyla bulaşma önlemleri içinde sosyal mesafe konusu işlenmiştir.

 

 1. Kurumunuzda pandemi nedeniyle faaliyetleriniz ara verildiği dönemde çalışanlarınıza ne gibi destek/yardım sağlamaktasınız?

Faaliyetlere ara verilmemiş ancak Uzaktan ve Dönüşümlü Çalışma sağlanmış, toplu ulaşımdan bulaşma ihtimallerini en aza indirgemek adına servis hizmetine servis öncesinde dezenfekte sağlanarak devam edilerek personelin toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları sağlanmış, maske, eldiven ve koruyucu siperlik temini sağlanmıştır.

 

 1. Kurumunuz çalışanları dışında çevrenizdeki kişilerin sağlıklı olarak pandemi sürecini atlatmaları için destek ve katkılarınız oldu mu?

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından evde basit bir şekilde uygulanabilecek egzersiz videoları hazırlanarak paylaşıldı. (https://covid-19.bandirma.edu.tr/tr/covid-19/Haber/Goster/BANU-Fizyoterapi-ve-Rehabilitasyon-Bolumunden-Koronavirus-Onlemleri-Kapsaminda-Egzersiz-Videolari-3276).

 

 1. Kurumunuz pandemi sürecini etkin bir şekilde atlatmak üzere bilgi akışını ve belirsizlikleri azaltmayı nasıl sağladınız?

Birimlerimize yazılan resmi yazılar ve Üniversitemiz internet sayfasından yayımlanan duyuruların yanında COVID-19’a özel oluşturulan                              https://covid-19.bandirma.edu.tr adresinden gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Üniversitemizdeki süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi öğrenci ve personel iletişim takip sistemlerinin gözden geçirilerek güncellenmesi, çalışanlarımız ile öğrencilerimizin düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilmesi için Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu oluşturulmuştur.

Her akademik birimde dekan/müdür yardımcısı, fakülte/yüksekokul sekreteri ve bir idari veya personelden oluşacak birim komisyonlarının kurularak alınan tedbirleri takip edecek bir irtibat elemanının tanımlanmasına ve erişim bilgilerinin birimin bütün personeline bildirilmesi ve irtibat elemanının 7/24 erişilebilir olması sağlanmıştır.

Eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili bilgilendirmeler Üniversitemiz internet sayfası, sosyal medya, SMS ve mobil bilgilendirmeler ile geniş bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

 1.  Kurumunuz krizle mücadele bağlamında bulunduğunuz topluma yapmış olduğunuz katkılar nelerdir?

Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulu tarafından üretilen Yüz Koruyucu Siperlik, başta Bandırma, Gönen, Manyas olmak üzere Balıkesir, Ankara, Ordu, Çankırı, İzmir, Samsun, Eskişehir gibi birçok ilde çeşitli kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına hibe edilmiştir.

Kamu, Sivil Toplum Kuruluşları, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katılmıştır.

Kızılay, Kaymakamlık Sosyal Dayanışma Vakfı, İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşlara destek sağlanmıştır.

Mağdur, ihtiyacı bulunan, maddi durumu iyi olmayan yabancı ve yerli Üniversite öğrencilerimize gıda, temizlik ve hijyen madde desteği sağlanmıştır.

 

 1.   Pandemi sürecinde Devletin/Bakanlıkların almış olduğu tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması için kurumunuzun atmış olduğu adımlar nelerdir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu kurulmuştur.

Her akademik birimde dekan/müdür yardımcısı, fakülte/yüksekokul sekreteri ve bir idari veya personelden oluşacak birim komisyonlarının kurulmasına, alınan tedbirleri takip edecek bir irtibat elemanının tanımlanmasına ve erişim bilgilerinin birimin bütün personeline bildirilmesi ve irtibat elemanının 7/24 erişilebilir olması sağlanmıştır.

COVID-19’a özel olarak https://covid-19.bandirma.edu.tr internet adresi oluşturulmuştur.

Yurt içi ve yurt dışı seyahatten gelen personelin ivedi olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi sağlanarak tedbir amaçlı 14 günlük idari izin verilmiştir.

Güvenlik Görevlileri giriş ve çıkışlarda tedbirlerin alınması ve dikkatli olmaları konusunda uyarılmış ve söz konusu personele gerekli maske, eldiven ve dezenfektan vb. malzemeler verilmiştir.

Tek kullanımlık maske ve eldiven ile hijyen malzemelerinin bina giriş ve çıkışlarına yerleştirilen gri renkli diğer atık kutularıyla uygun şekilde biriktirilerek imha edilmesi sağlanmıştır.

Güvenlik Görevlileri, Şoförler ve evrak Kayıt Personeline Yüz Koruyucu Siperlik temin edilerek verilmiştir.

Tüm çalışanlara 5’şer tane maske dağıtımı yapılmıştır.

Uzaktan Öğretim sistemine geçilmesi sebebiyle sistem için ihtiyaç bulunan kullanıcı sayısına ve sistemin kullanımına yönelik gerekli yazılımsal ve donanımsal araçlar temin edilmiştir.

Öğrencilerimizin Birimlerimizle iletişimini sağlamak için “Canlı Destek Sistemi” oluşturulmuştur.

 

 1.  Bu süreçte, yerel ya da Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının salgınla mücadele çabalarına katkı sunuyor musunuz?

Yerel sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanmıştır.

 

 1.  Kurumunuz düzeyinde Pandemi sonrası normale dönüş için ne gibi faktörleri göz önünde bulundurmaktasınız?

COVID-19 için hazırlanmış olan acil eylem planına uyarak varsa kayıplar belirlenecek, tüm binaların iç ve dış alan temizlikleri ve düzenlemeleri yapılarak kullanılan ofislerin ve ortak alanların baştan sona dezenfekte olması sağlanıp temizlik ve hijyen çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, öğrenci ve personel yemekhanesinde masa-sandalye düzeni yeniden organize edilerek, masaların arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına ve sandalyelerin seyreltilmesine dikkat edilecektir.