19 Mart 2020

Gösterim: 1109

Üniversite Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu Kararları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 13.03.2020 tarih ve 21113 sayılı yazısı ile bildirilen kararlar gereğince, koronavirüsü (COVID-19) ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla oluşturulan Üniversite Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu tarafından yapılan toplantı sonucunda, YÖK kararları haricinde Üniversitemizde uygulanacak tedbirlere ilişkin kararlar alınmıştır.

T.C.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) KOMİSYONU

KARAR TUTANAĞI

Çin’de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) pandemisi dolayısıyla Üniversitemizdeki süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi öğrenci ve personel iletişim takip sistemlerinin gözden geçirilerek güncellenmesi, çalışanlarımız ile öğrencilerimizin düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarihli ve 21113 sayılı yazısı üzerine Rektörlüğümüz tarafından görevlendirilen Yeni Koronavirüs (COVID-19) Komisyonu olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Üniversitemiz birimlerinin üst yöneticileri de dâhil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin başvurularda kronik hastalık taleplerinin karar verilmesinde başvuru yapanın e-devlet, medula vs. gibi sistemlerden alacağı hastalığın sürekliliğine ilişkin belgesi olması durumunda idari izinli olabileceği bunun haricindeki taleplerin yıllık izinlerinden düşerek (yıllık izni olmaması durumunda mazeret izni verilerek) izin kullanmalarının sağlanmasına,

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Personel Daire Başkanlığı tarafından yurt dışında bulunan Üniversitemiz öğrencileri ve personeli ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesine, akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilmesine,

3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Personel Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda ilgili öğrencilerimiz ve personelimizin bilgilendirilmesine,

4. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin önceden planlanmış olanlar dâhil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğinden zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 13.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 2020/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

5. Üniversitemizde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavları ile lisansüstü eğitim bünyesinde yapılacak olan tez izleme, tez savunma, doktora tez yeterlilik savunma sınavları vb. toplantıları ileri bir tarihe ertelenmiş olup, şimdilik yeni tez teslim ve savunma başvurularının alınmamasına,

6. Üniversitemiz yerleşkelerindeki kapalı ve açık spor alanları ve tesislerindeki faaliyetlerin durdurulmasına,

7. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının (ulusal ya da uluslararası katılımlı kongre, sempozyum, panel, konser, sergi, etkinlik, vb.) iptal edilmesine veya ertelenmesine; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılmasına,

8. Üniversitemiz kütüphanesinde ödünç kitap alım ve iade işlemlerinin devam etmesine ancak kütüphane içerisinde okuma ve çalışma salonlarının kapalı tutulmasına,

9. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonuyla Üniversitemiz personeli ve öğrencilerle iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenmesine ve akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak iletişim sistemi kurulmasına,

10. İdari ve akademik birimlerinin binalarındaki koridorlar, zeminler, tuvaletler, derslikler, laboratuvar, atölyeler, toplantı salonları, idari ve öğretim elemanı odaları, spor salonu, kütüphane, okuma salonu, mescit vb. mekân ve tesislerin ve ortak kullanılan araç gereç ve ekipmanın (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, telefon, vb.) çamaşır suyu (%10’luk: 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu katılarak hazırlanır) ve dezenfektan madde ile temizliği ve dezenfeksiyonu Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda birimlerimizin mevcut personeli tarafından ivedilikle yaptırılmasına; personel yetersizliği durumlarında diğer birimlerden personel desteği sağlanmasına ve gerekli temizlik araç, gereç ve dezenfektan maddelerinin temininde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının destek olmasına,

11. Binalardaki tüm kapı ve pencereler ile kolları, merdiven tırabzanları, elektrik anahtarları, asansörler ve asansör tuşları, musluklar vb. ortak kullanılan araç gereçlerin düzenli olarak, gün içerisinde birkaç kez periyodik olarak çamaşır suyu (%10’luk: 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu katılarak hazırlanır) veya dezenfektan katkılı temiz sularla silinmesine,

12. Akademik birimlerdeki sınıf, laboratuvar ve atölyelerin (sıra, masa, sandalye ve koltuklar ve bu mekânlarda bulunan yazı tahtaları, bilgisayar ve donanımları, kalorifer petekleri) temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlandıktan sonra süreç normale dönene kadar yeterli havalandırması sağlanarak kilitli tutulmasına ve eğitim öğretime tekrar başlamadan önce bütün birimlerin uygun dezenfektan maddelerle dezenfekte edilmesine,

13. Üniversitemiz yerleşkelerinin giriş kapılarıyla, idari ve akademik birimlerine ait tüm binalarının girişlerinde uygun yer veya duvarlara el dezenfektanı aparatların monte edilmesine; duvara monteli el dezenfektanı aparatları ile dezenfektanların teminin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ivedilikle gerçekleştirilmesine,

14. Üniversitemizde faaliyet gösteren ticari işletmelerin (yemekhane, kantin, kafeterya, çay ocağı, fotokopi, kırtasiye, vb.) de kullanmış oldukları mevcut mekân ve tesislerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapıp, süreç normale dönünceye kadar geçici olarak faaliyetlerini durdurmalarına; personel servislerinin günlük olarak (her servisten önce ve sonra) çamaşır suyu veya uygun dezenfektan katkılı temiz su ile temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına ve bu ticari işletmelerle ilgili sürecin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmesine,

15. Her akademik birimde dekan/müdür yardımcısı, fakülte/yüksekokul sekreteri ve bir idari veya personelden oluşacak birim komisyonlarının kurulmasına, alınan tedbirleri takip edecek bir irtibat elemanının tanımlanmasına ve erişim bilgilerinin birimin bütün personeline bildirilmesi ve irtibat elemanının 7/24 erişilebilir olmasına,

16. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitemiz ve ilgili kurumlar tarafından halkımızın sağlığını tehdit eden bu salgınla ilgili alınacak her kararın beklenmeksizin Birimlerimiz tarafından uygulanmasına,

 

kararların Rektörlük Makamına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.